Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 09 februari 2022
Datum publicatie 16 februari 2022
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie RBNNE:2022:322
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Rechtbank
Locatie (rechts)college Noord-Nederland
Kamer Enkelvoudig
Rolnummer(s) AWB 20/0046 t/m 20/0054
Middelen
 • Inkomensheffing
Jaren in geschil 2012-2014
Branchecode 46751
Branche-omschrijving Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
Inhoud Aan eiser zijn - na het onherroepelijk worden van een informatiebeschikking - diverse navorderingsaanslagen IB/PVV en ZWV, en een naheffingsaanslag in de omzetbelasting, opgelegd. De beroepen die zien op de navorderingsaanslagen over het jaar 2011 en de naheffingsaanslag omzetbelasting verklaart de rechtbank niet-ontvankelijk. Deze beroepen zijn buiten de beroepstermijn ingediend. De feiten en omstandigheden die eiser aanvoert kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet tot verschoonbaarheid van die termijnoverschrijding leiden. Ten aanzien van de resterende navorderingsaanslagen oordeelt de rechtbank dat de aanslagen op een redelijke schatting berusten. Door de onherroepelijke informatiebeschikking rust op eiser de verzwaarde bewijslast om te doen blijken dat de schattingen onjuist zijn. Eiser slaagt niet in zijn bewijslast zodat de navorderingsaanslagen geheel in stand blijven. Over de boeten oordeelt de rechtbank dat verweerder niet de door hem primair gestelde (voorwaardelijke) opzet bewijst. Wel bewijst verweerder de subsidiair gestelde grove schuld. De rechtbank matigt de boeten omdat er samenloop is met de bij de naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegde boete, en omdat de navorderingsaanslagen geschat zijn. Tot slot worden de boeten nog verder gematigd omdat de berechting in eerste aanleg te lang heeft geduurd.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Informatiebeschikking: Administratieplicht
Omkering van de bewijslast uitgesproken Ja
Redelijke schatting correctie(s) Ja
Is boete in stand gebleven? Gedeeltelijk
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde

Moderne methode (Formele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Geen administratie gevoerd
 • Ernstig

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Overige materiële gebreken
 • Ontoereikende inkoop- en/of crediteurenadministratie
 • Kosten niet geaccepteerd
 • Ontoereikende verkoop- en/of debiteurenadministratie
 • Onaannemelijke stortingen en/of liquiditeiten
 • Ernstig
 • Ernstig
 • Ernstig
 • Ernstig
Te laag of negatief prive
 • Ernstig