Help

Inleiding:
Op deze helppagina worden de belangrijkste functies van de knowledgebase, de functies dossiers en zoeken, behandeld. Tenslotte wordt afgesloten met een opmerking over de zoekterm gewonnen/verloren.


Dossiers:
Een dossier bestaat uit een of meer zaken. Het dossier bestaat uit een zaak als de eiser en/of verweerder na de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank of het gerechtshof niet in hoger beroep/cassatie gaat/gaan. Het dossier bestaat uit meerdere zaken als de eiser en/of verweerder in hoger beroep/cassatie gaat/gaan. Het is de bedoeling dat alle zaken in het dossier worden opgenomen.
Elk dossier heeft een dossiernummer. Het dossiernummer is een getal met acht cijfers. De eerste vier posties zijn voor het jaartal, de posities vijf en zes voor de maand en de posities zeven en acht voor de dag van de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank of het gerechtshof. De dossiers zijn gerangschikt vanuit het heden naar het verleden.

Handleiding:
Klik aan de linkerzijde van de homepagina de functie dossiers aan. U komt nu in het dossieroverzicht. Het dossieroverzicht bestaat uit meerdere pagina's. De pagina van uw keuze kunt u vinden door een van getallen uit de rij boven in het scherm aan te klikken. Klik vervolgens op de pagina van het dossieroverzicht het gewenste dossiernummer aan en u komt op de pagina Zaken. In deze pagina kunt u op de volgende functies klikken:
- Bron: Deze functie laat de uitspraak van de zaak zien.
- Bekijken: U komt nu op de pagina Zaakweergave. Op deze pagina staan de algemene gegevens en de (verkorte) inhoud van de zaak en de analyse van de gebreken. Als u de functie bronspecificatie aanklikt, krijgt u de uitspraak van de zaak te zien. Boven in het scherm van de pagina Zaakweergave staan de functies 'Terug naar zaken' en 'Naar dossier'. Als u deze functies aanklikt komt u weer terug op de pagina Zaken.


Zoeken:
De functie zoeken is de belangrijkste functie in de knowledgebase. De knowledgebase is momenteel ingedeeld in drie secties:

- Klassieke methode: Jurisprudentie verwerping van de boekhouding voor 14 juli 1994. Ook na die periode worden er nog uitspraken gedaan volgens de klassieke methode.
- Moderne methode: Jurisprudentie verwerping van de administratie vanaf 14 juli 1994. Deze sectie bestaat uit twee onderdelen:
  - Formele gebreken
  - Materiële gebreken
- Diversen: Jurisprudentie die niet onder de verwerping van de administratie/boekhouding valt.

Handleiding:
Klik op de linkerzijde van de homepagina de functie <zoeken> aan. U komt nu in het scherm zoeken. Gebruik het uitrolmenu om een zoekterm in te voeren. U kunt meerdere zoektermen gebruiken. Het aantal zoektermen dat kan worden gebruikt is onbeperkt. Voer eerst alle gewenste zoektermen in door in het uitrolmenu de gewenste zoekterm te selecteren en vervolgens te klikken op <zoekterm toevoegen>. Doe dat voor elke te kiezen zoekterm.
De gekozen zoektermen worden - na het aanklikken van <zoekterm toevoegen> in het scherm getoond. Binnen de gekozen zoektermen kunnen nog aanvullende specificaties worden opgegeven. Dat kan bij elke gekozen zoekterm afzonderlijk. Als u alle gewenste zoektermen en de extra specificaties per zoekterm hebt ingevoerd, klikt u op het blokje <zoeken> links aan het einde van het scherm. U komt nu op de pagina Resultaten. Boven in dit scherm worden de gehanteerde zoektermen nogmaals getoond. Als de getoonde zoektermen toch niet volledig zijn, of u wilt minder of andere zoektermen gebruiken, dan kunt u met de knop <terug naar zoeken> terug naar het zoekscherm en uw opdracht of specificaties aanpassen. Op de pagina Resultaten kunt u op de volgende kolommen verder klikken:
- Bron: Deze optie brengt u naar de webpagina van waaruit u de uitspraak kunt nalezen. U gaat terug naar de lijst met resultaten door te klikken op de pijl links boven in het scherm (pijl naar voorgaand scherm). Als u de uitspraak heeft geopend, komt u weer terug door eerst de uitspraak te sluiten (rode kruis rechtsboven) en vervolgens met de pijl linksboven in het scherm: terug naar voorgaand scherm.
U kunt de uitspraak ook bekijken via de volgende optie:
- Bekijken: U komt nu op de pagina Zaakweergave. Op deze pagina staan de algemene gegevens en de (verkorte) inhoud van de zaak en de analyse van de gebreken. Als u de functie <bronspecificatie> aanklikt, krijgt u de volledige uitspraak van de zaak te zien. Om terug te keren volgt u de procedure zoals beschreven bij 'Bron'.
Boven in het scherm van de pagina Zaakweergave staan de functies <Terug naar zaken> en <Naar dossier>. Als u de functie <Terug naar zaken> aanklikt, komt u weer terug op de pagina Resultaten. Als u de functie <Naar dossier> aanklikt, komt u op de pagina Zaken en krijgt u alle zaken te zien die tot dit dossier behoren. Het gaat hierbij om hoger beroep, cassatie, (terug-)verwijzingen etc. Voor de functies op de pagina's Zaken en Zaakweergave verwijzen we u naar de toelichting hiervoor op de functies van de pagina's Resultaten en Zaakweergave.


Gewonnen/Verloren:
De zoekterm gewonnen en verloren wordt momenteel uitsluitend gebruikt voor uitspraken in de taxibranche bij het belastingmiddel Belasting op Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Voor andere uitspraken heeft deze zoekterm geen betekenis.