Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 31 maart 2022
Datum publicatie 13 april 2022
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie GHDHA:2022:607
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Gerechtshof
Locatie (rechts)college Den Haag
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) BK-21/00700
Middelen
  • Omzetbelasting
Jaren in geschil 2012
Branchecode 4652
Branche-omschrijving Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
Inhoud Geen terugwijzing. FIOD-onderzoek. Doorzoekingen woningen. Schaduwboekhouding op sd-cards en usb-sticks. Schaduwboekhouding testmateriaal voor ontwikkeling van bedrijfssoftwareprogramma? Zonder facturen geen toepassing btw-verleggingsregeling mobiele telefoons en geen aftrek voorbelasting.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Redelijke bewijslastverdeling van toepassing
Omkering van de bewijslast uitgesproken Redelijke bewijslastverdeling van toepassing
Redelijke schatting correctie(s) Ja
Is boete in stand gebleven? Niet aan de orde
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Gebrek blijkt uit informatie van derden
  • Renseignement
  • -
Overige materiƫle gebreken
  • Ontoereikende kasadministratie
  • Schaduwadministratie
  • Ernstig
  • Ernstig