Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 12 juli 2021
Datum publicatie 11 mei 2022
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie RBDHA:2021:16204
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Rechtbank
Locatie (rechts)college Den Haag
Kamer Enkelvoudig
Rolnummer(s) AWB 20/5775
Middelen
  • Omzetbelasting
Jaren in geschil 2014-2016
Branchecode 4721
Branche-omschrijving Winkels in aardappelen, groenten en fruit
Inhoud Informatiebeschikking Niet alle gegevens uit het kassasysteem zijn bewaard gebleven. De rechtbank is van oordeel dat de administratie van X v.o.f., naast de niet bewaarde detailgegevens, geen andere gegevens bevatte die binnen een redelijke termijn controle van de volledigheid van de omzetverantwoording mogelijk maakte. De met de kassa vastgelegde detailgegevens waren voor de heffing van belasting van belang en van voldoende gewicht en hadden daarom op de daartoe wettelijk voorgeschreven wijze moeten worden bewaard. Nu dit niet is gebeurd, heeft X niet aan haar administratie- en bewaarplicht voldaan. De informatiebeschikking is terecht opgelegd. Het beroep is ongegrond.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Informatiebeschikking: Administratieplicht
Omkering van de bewijslast uitgesproken Ja
Redelijke schatting correctie(s) Niet aan de orde
Is boete in stand gebleven? Niet aan de orde
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Bronverwijzing FUTD 2022-1395

Moderne methode (Formele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Bewaarplicht geschonden
  • Digitale gegevens
  • Ernstig
Niet binnen redelijke tijd controleerbaar
  • Niet goed gevoerd (werking van de administratie)
  • Ernstig

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Negatieve kassen
  • Ernstig
Overige materiƫle gebreken
  • Ontoereikende voorraadadministratie
  • Ernstig