Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 01 december 2022
Datum publicatie 20 december 2022
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie RBZWB:2022:7201
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Rechtbank
Locatie (rechts)college Zeeland-West-Brabant
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) AWB 21/808 en 21/810 t/m 21/813
Middelen
 • Omzetbelasting
 • Inkomensheffing
Jaren in geschil 2014-2017
Branchecode 5630
Branche-omschrijving Cafés
Inhoud Omzetbelasting / inkomstenbelasting / vergrijpboeten Belanghebbende exploiteerde in de jaren 2014 tot en met 2017 in de vorm van een eenmanszaak een café. Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur (naheffings/navorderings)aanslag(en) en vergrijpboeten opgelegd. Volgens de inspecteur heeft belanghebbende te weinig omzet/winst aangegeven. De rechtbank overweegt dat over de jaren 2015 tot en met 2017 de aangiften inkomstenbelasting niet (tijdig) zijn ingediend, zodat niet de vereiste aangiften zijn gedaan en dat omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Belanghebbende voldoet niet aan de verzwaarde bewijslast en er is sprake van een redelijke schatting. Ten aanzien van de omzetbelasting overweegt de rechtbank dat de administratie van de eenmanszaak in de jaren 2014 tot en met 2016 dusdanige gebreken en tekortkomingen bevat dat de inspecteur kan volstaan met een gemotiveerde schatting van de omzet en de winst, waarna belanghebbende aannemelijk moet maken dat en waarom de omzet en winst lager zijn. Hierin is belanghebbende niet geslaagd, zodat de correcties – welke zijn gebaseerd op een redelijke schatting – in stand blijven. Ten aanzien van de omzetbelasting 2017 zijn alleen niet betwiste aansluitverschillen en vooraftrek gecorrigeerd, zodat ook deze correcties in stand blijven. De vergrijpboeten van 25% zijn terecht opgelegd. Deze worden enkel verminderd in verband met undue delay, zodat de beroepen ongegrond zijn.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Vereiste aangifte is niet gedaan
Omkering van de bewijslast uitgesproken Ja
Redelijke schatting correctie(s) Ja
Is boete in stand gebleven? Ja
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Bronverwijzing FUTD 2023-025

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Achterstand in administratie
 • Niet actueel bijgehouden
 • Ernstig
Onaannemelijk brutowinstpercentage
 • Ernstig
Negatieve kassen
 • Ernstig
Overige materiële gebreken
 • Ontoereikende kascontrole
 • Kosten niet geaccepteerd
 • Onaannemelijke stortingen en/of liquiditeiten
 • Ernstig
 • Ernstig
 • Ernstig
Te laag of negatief prive
 • Ernstig
Aansluitingsverschillen
 • Ernstig