Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 28 juni 2022
Datum publicatie 11 juli 2022
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie RBGEL:2022:3263
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Rechtbank
Locatie (rechts)college Gelderland
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) AWB 21/3925, 21/3928, 21/3931 en 21/2932
Middelen
  • Omzetbelasting
  • Inkomensheffing
Jaren in geschil IB: 2015-2017; OB: 2015-2018
Branchecode 45112
Branche-omschrijving Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
Inhoud Inkomstenbelasting, omzetbelasting. Eiser drijft een onderneming voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting. De werkzaamheden zien op de handel in gebruikte auto’s en het verrichten van koeriersdiensten. Verweerder heeft een boekenonderzoek bij eiser uitgevoerd en heeft geconstateerd dat eiser opbrengsten uit deze werkzaamheden niet in zijn aangiften heeft verantwoord en dat eiser ook handelt in vissen en vijveronderdelen. Verweerder heeft navorderingsaanslagen IB/PVV en een naheffingsaanslag OB opgelegd. Eiser heeft tijdens de bezwaarfase verklaard dat hij de niet aangegeven opbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst wilde houden. De rechtbank heeft daarom geoordeeld dat eiser te kwader trouw is. Verweerder mocht dus navorderen. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat eiser niet de vereiste aangiften heeft gedaan. Hij heeft immers een bedrag aan belasting niet aangegeven dat zowel op zichzelf bezien als verhoudingsgewijs aanzienlijk is. De schatting van verweerder is gebaseerd op de administratie van eiser en dus redelijk. Eiser heeft niet doen blijken dat en in hoeverre de opgelegde aanslagen onjuist zijn. Tot slot heeft verweerder terecht een vergrijpboete opgelegd op basis van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften. De rechtbank heeft geen aanleiding heeft gezien om de boete wegens financiële omstandigheden te matigen.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Vereiste aangifte is niet gedaan
Omkering van de bewijslast uitgesproken Ja
Redelijke schatting correctie(s) Ja
Is boete in stand gebleven? Ja
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Noten/Commentaar NTFR 2022/3435 met noot van mr. B. Schaafsma
Bronverwijzing NTFR 2022/3435 FUTD 2022-2042

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Gebrek blijkt uit informatie van derden
  • Derdenonderzoek
  • -
Overige materiële gebreken
  • Kosten niet geaccepteerd
  • Schaduwadministratie
  • Ernstig
  • Ernstig