Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 15 maart 2023
Datum publicatie 17 april 2023
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie GHSHE:2023:992
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Gerechtshof
Locatie (rechts)college 's-Hertogenbosch
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) 22/00053 t/m 22/0058
Middelen
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
Jaren in geschil 2014-2018
Branchecode 5630
Branche-omschrijving Cafés
Inhoud Art. 52 en art. 52a AWR. Informatiebeschikkingen 2014 t/m 2018 wegens niet voldoen aan administratieplicht. Geen vertrouwen gewekt bij boekenonderzoek over 2003 tot en met 2005. Geen strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Navorderingsaanslag Vpb 2015 opgelegd als gevolg van het herzien van de verliesverrekening van 2014 met 2015. De navorderingsaanslag leidt tot vervallenverklaring van de informatiebeschikking voor zover betrekking hebbend op de Vpb 2015. Incidenteel hoger beroep van Inspecteur afgewezen.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Informatiebeschikking: Administratieplicht
Omkering van de bewijslast uitgesproken Gedeeltelijk
Redelijke schatting correctie(s) Niet aan de orde
Is boete in stand gebleven? Niet aan de orde
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Bronverwijzing FUTD 2023-1052

Moderne methode (Formele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Bewaarplicht geschonden
  • Papieren gegevens
  • Digitale gegevens
  • Ernstig
  • Ernstig

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Overige materiële gebreken
  • Ontoereikende kasadministratie
  • Ernstig