Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 02 juli 2009
Datum publicatie 08 juli 2009
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie GHAMS:2009:BJ1327
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Gerechtshof
Locatie (rechts)college Amsterdam
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) P08/00021 tot en met 08/00024
Middelen
  • Inkomensheffing
Jaren in geschil 2001-2003
Branchecode 45112
Branche-omschrijving Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)
Inhoud In de omstandigheden dat de inspecteur niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8:42, eerste lid, van de Awb, de rechtbank geen beslissing heeft gegeven over de naheffingsaanslag OB en vergrijpboete en belanghebbende nadrukkelijk de voorkeur heeft uitgesproken voor terugwijzing naar de rechtbank vindt het Hof aanleiding de zaak op de voet van artikel 27q, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de AWR terug te wijzen naar de rechtbank voor een nieuwe behandeling in volle omvang.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Niet voldaan aan administratieplicht
Omkering van de bewijslast uitgesproken Nee, geen verwerping boekhouding/administratie
Redelijke schatting correctie(s) Niet aan de orde
Is boete in stand gebleven? Niet aan de orde
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Bronverwijzing V-N 2009/49.12 NTFR 2009/1609 FUTD 2009-1436

Moderne methode (Formele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Bewaarplicht geschonden
  • Papieren gegevens
  • Geen

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Negatieve kassen
  • Geen
Gebrek blijkt uit informatie van derden
  • Renseignement
  • -
Overige materiële gebreken
  • Ontoereikende kasadministratie
  • Geen
Te laag of negatief prive
  • Geen

Uitspraak (rechts)college

Naam Waarde Ernst gebrek
Verwijzing
  • (Gedeeltelijk) gegrond en terugverwijzing