Zaakweergave:

Zaakinformatie

« Terug naar zaken   Naar dossier»

Algemene gegevens

Naam Waarde Ernst gebrek
Datum uitspraak 29 oktober 2007
Datum publicatie 30 november 2007
Soort bron ECLI:NL:
Bronspecificatie RBBRE:2007:BB9115
Soort rechtspraak Belastingrecht
Soort (rechts)college Rechtbank
Locatie (rechts)college Breda
Kamer Meervoudig
Rolnummer(s) AWB 05/5011
Middelen
  • Inkomensheffing
Jaren in geschil 1999-2001
Branchecode 56102
Branche-omschrijving Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d.
Inhoud Aan belanghebbende zijn voor de jaren 1999 tot en met 2001 verschillende navorderingsaanslagen opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet heeft voldaan aan artikel 52 van de AWR, nu hij niet (meer) over alle voor de onderneming essentiële bescheiden beschikt. De rechtbank is voorts van oordeel dat belanghebbende er niet in is geslaagd te doen blijken dat en in hoeverre de door de inspecteur toegepaste correcties onjuist zijn. De rechtbank heeft vervolgens getoetst of de inspecteur een redelijke schatting heeft gemaakt van de belastbare inkomens van belanghebbende en komt tot het oordeel dat de inspecteur ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de aan belanghebbende verstrekte leningen. Hieruit volgt dat de door de inspecteur toegepaste bijtellingen voor het negatief privé deels verminderd dienen te worden. Het beroep is daarom gegrond verklaard. De verschillende navorderingsaanslagen worden door de rechtbank verminderd dan wel vernietigd. In verband met de overschrijding van de redelijke termijn, zijn ook de opgelegde boetes verminderd.
Wijze van administreren Digitaal-Handmatig
Wijze van controle Gegevensgericht
Omkering van de bewijslast gesteld? Niet voldaan aan administratieplicht
Omkering van de bewijslast uitgesproken Ja
Redelijke schatting correctie(s) Gedeeltelijk
Is boete in stand gebleven? Gedeeltelijk
Gewonnen/Verloren Niet aan de orde
Bronverwijzing NTFR 2007/2282 FUTD 2007-2320

Moderne methode (Formele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Geen administratie gevoerd
  • Ernstig
Geen gegevens in administratie o.b.v. specifieke belastingwetten
  • Loonheffing: Loonbelastingverklaring, Kopie identiteitsbewijzen
  • Ernstig
Bewaarplicht geschonden
  • Papieren gegevens
  • Ernstig

Moderne methode (Materiele gebreken)

Naam Waarde Ernst gebrek
Negatieve kassen
  • Ernstig
Te laag of negatief prive
  • Ernstig